Dotace – Obec Drahanovice

Revitalizace zeleně na veřejných plochách v extravilánu Název žadatele: Obec Drahanovice Výše získané dotace:  862 460,21 Kč Stručný popis projektu: Předmětem projektu je celková obnova zeleně v extravilánu obce Drahonovice. Realizace bude provoedena celkem v sedmi lokalitách. Konkrétně bude provedena asanace havarijních a neperspektivních dřevin v řešených lokalitách, pěstení probírky stávajících porostních skupin za účelem obnovy pěstební zásahy na ponechaných stromech
-> Continue reading Dotace – Obec Drahanovice

Výběrové řízení – Městys Náměšť nad Hanou

Revitalizace lokality Na hradě Zadavatel: Městys Náměšť nad Hané 2015 990.000,- Kč bez DPH Zjednodušené podlimitní řízení Stručný popis: Předmětem projektu je revitalizace lokality Na hradě v Městysi Náměšť na Hané. Lokalita u hlavního vstupu do areálu zámku (kulturní památka zapsaná v seznamu nemovitých památek (č. rejstříku 41913/8-1891) slouží jako nástupní plocha pro zámek samotný
-> Continue reading Výběrové řízení – Městys Náměšť nad Hanou