Dotace – Obec Kladky

Pořízení vybavení pro separaci a svoz odpadů a bioodpadů Název žadatele: Obec Kladky Výše získané dotace:  591 901,75 Kč Stručný popis projektu: Předmětem projektu je nákup kontejnerů na sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu, nosič kontejnerů a štěpkovač. Projekt je realizován na území obce a jeho realizací je umožněno třídit biologicky rozložitelný opad v blízkosti jejich domácnosti a snížit
-> Continue reading Dotace – Obec Kladky