Dotace – Město Kojetín

Zateplení a stavební úpravy MŠ Hanusíkova v Kojetíně Výše získané dotace: 2.347.544,80 Kč Stručný popis projektu: Podstatou projektu je realizace opatření, které povedou k energetickým úsporám mateřské školy. Konkrétně se jedná o zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu výplní otvorů a dále budou v objektu instalovány VZT jednotky s rozvody nuceného větrání s rekuperací. Projekt je v současné
-> Continue reading Dotace – Město Kojetín

Dotace – Statutární město Olomouc

ZŠ Heyrovského – vybudování odborných učeben Název žadatele: Statutární město Olomouc Výše získané dotace: 6.500.000,- Kč Stručný popis projektu: Výsledkem projektu bude nová učebna pro polytechnické vzdělávání, moderní multifunkční učebna pro výuku ICT a cizích jazyků, nově vybavená učebna přírodních věd a nově vybudovaný výtah obsluhující všechna podlaží hlavní budovy školy. Projekt je v současné době v realizaci.   Modernizace
-> Continue reading Dotace – Statutární město Olomouc

Dotace – Statutární město Prostějov

  Terminál Floriánské náměstí v Prostějově Název žadatele: Statutární město Prostějov Výše získané dotace:  26 189 929,07 Kč Stručný popis projektu: Díky projektu bude realizována modernizace stávajícího dopravního terminálu hromadné dopravy na Floriánském náměstí. Dojde k přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahoslavovy. Dále dojde k úpravě celého Floriánského náměstí,
-> Continue reading Dotace – Statutární město Prostějov

Dotace – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost Hasičského záchranného sboru Název žadatele: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Výše získané dotace:  243 581 963,63 Kč Stručný popis projektu: Díky realizaci projektu dojde k vybudování stanice Přerov HZS Olomouckého kraje v nové dislokaci (ORP Přerov). Nová dislokace stanice umožní nasazení sil a prostředků HZS kraje v přijatelné reakční
-> Continue reading Dotace – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Výběrové řízení – Město Valašské Klobouky

Vypracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Valašské Klobouky Zadavatel: Město Valašské Klobouky 2017 980.000,- Kč bez DPH Zjednodušené podlimitní řízení Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky bylo zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Valašské Klobouky.

Dotace – Magistrát města Zlín

Název projektu: Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul. Podvesná XVII. Výše získané dotace:  16 020 428,92 Kč Stručný popis projektu: Předmětem stavebního záměru je dobudování chybějícího úseku stezky pro pěší a cyklisty (páteřní městská trasa Podhoří-centrum-nemocnice T. Bati) podél severní strany tř. T. Bati mezi ulicemi Lorencova a Podvesná XVII v
-> Continue reading Dotace – Magistrát města Zlín