Dotace – Obec Drahanovice

Revitalizace zeleně na veřejných plochách v extravilánu Název žadatele: Obec Drahanovice Výše získané dotace:  862 460,21 Kč Stručný popis projektu: Předmětem projektu je celková obnova zeleně v extravilánu obce Drahonovice. Realizace bude provoedena celkem v sedmi lokalitách. Konkrétně bude provedena asanace havarijních a neperspektivních dřevin v řešených lokalitách, pěstení probírky stávajících porostních skupin za účelem obnovy pěstební zásahy na ponechaných stromech
-> Continue reading Dotace – Obec Drahanovice