Výběrové řízení – Obec Cholina

Cholina – chodníky náves Zadavatel: Obec Cholina 2017 – 2018 850.000,- Kč bez DPH zjednodušené podlimitní řízení s el. aukcí Stručný popis: Stavba je z hlediska projekčního členěna na 3 úseky (úsek A – C). Úsek A začíná u mostu přes vodní tok Cholinka a končí u křižovatky silnice III/3732 s místní komunikací vedoucí ke kostelu.
-> Continue reading Výběrové řízení – Obec Cholina