Dotace – Město Kojetín

Zateplení a stavební úpravy MŠ Hanusíkova v Kojetíně Výše získané dotace: 2.347.544,80 Kč Stručný popis projektu: Podstatou projektu je realizace opatření, které povedou k energetickým úsporám mateřské školy. Konkrétně se jedná o zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu výplní otvorů a dále budou v objektu instalovány VZT jednotky s rozvody nuceného větrání s rekuperací. Projekt je v současné
-> Continue reading Dotace – Město Kojetín

Dotace – Obec Drahanovice

Revitalizace zeleně na veřejných plochách v extravilánu Název žadatele: Obec Drahanovice Výše získané dotace:  862 460,21 Kč Stručný popis projektu: Předmětem projektu je celková obnova zeleně v extravilánu obce Drahonovice. Realizace bude provoedena celkem v sedmi lokalitách. Konkrétně bude provedena asanace havarijních a neperspektivních dřevin v řešených lokalitách, pěstení probírky stávajících porostních skupin za účelem obnovy pěstební zásahy na ponechaných stromech
-> Continue reading Dotace – Obec Drahanovice

Dotace – LASKI, s.r.o.

Zavedení předmětů VaV 2017 do sériové výroby firmy LASKI, s.r.o. Výše získané dotace: 5 510 559,25 Kč Stručný popis projektu: Firma disponuje vlastním vývojovým a výzkumným střediskem, v průběhu 25 let uvedla na trh více jak 80 výrobků, které neustále inovuje. Hlavním cílem projektu je zavést výrobu 5 nových výrobků do výrobního sortimentu firmy LASKI, s.r.o. rozšiřujících stávající
-> Continue reading Dotace – LASKI, s.r.o.

Dotace – DSL Food s.r.o.

Zvýšení kapacit výroby a kompletace a rozšíření sortimentu výrobků firmy DSL Food s.r.o. Název žadatele:  DSL Food s.r.o. Výše získané dotace: 3 092 316,75 Kč Stručný popis projektu: Podstatou projektu je pořízení nových technologických zařízení, které budou mít vyšší technické a užitné parametry. Cílem projektu je tedy zvýšit kapacitu výroby a rozšíření výroby o nové technologie, která umožní
-> Continue reading Dotace – DSL Food s.r.o.

Dotace -AHORN CZ, s.r.o.

Modernizace a rozšíření strojní technologie ve společnosti AHORN CZ, s.r.o.   Výše získané dotace: 1 453 550,00 Kč Stručný popis projektu: Záměrem společnosti AHORN CZ, s.r.o. je pořízení nových strojních technologií do výroby společnosti. Společnost AHORN s.r.o. je dynamicky se rozvíjející se firmou, která se zabývá výrobou lamelových roštů do postelí a relativně nově i výrobou matrací. Kromě
-> Continue reading Dotace -AHORN CZ, s.r.o.

Dotace -ZJP, s.r.o.

Zvýšení technologické úrovně ZJP, s.r.o. Výše získané dotace: 10 577 883,15 Kč Stručný popis projektu: Předmětem projektu je zvýšení jakosti materiálového servisu přesně děleným hutním materiálem co do rozsahu i sortimentu dělení. Dalším výsledkem bude zvětšení sortimentu a kompletační kapacity odborné železářské prodejny a servisu obráběcími nástroji a upínacím nářadím.  Všeobecným přínosem projektu pro žadatele je zvýšení ekonomické
-> Continue reading Dotace -ZJP, s.r.o.

Dotace – Jasná zpráva, a.s.

Snížení energetické náročnosti bytového domu Výše získané dotace: 43 593 100,00 Kč Stručný popis projektu: V rámci této aktivity dojde ke stavebním úpravám stávajícího bytového domu, a to snížení energetické náročnosti jeho zateplením, výměnou oken, meziokenních panelů a s tím související rekonstrukce a úprava jímacího zařízení. Projekt je v současné době v realizaci.

Dotace – Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Nákup modernizovaných tramvají pro MHD Výše získané dotace: 32 190 350,00 Kč Stručný popis projektu: Předmětem projektu je pořízení 2 ks modernizovaných, částečně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají (s jednostranným provozem) pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy resp. navýšení počtu částečně nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, což přispěje ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým
-> Continue reading Dotace – Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Dotace – Obec Kladky

Pořízení vybavení pro separaci a svoz odpadů a bioodpadů Název žadatele: Obec Kladky Výše získané dotace:  591 901,75 Kč Stručný popis projektu: Předmětem projektu je nákup kontejnerů na sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu, nosič kontejnerů a štěpkovač. Projekt je realizován na území obce a jeho realizací je umožněno třídit biologicky rozložitelný opad v blízkosti jejich domácnosti a snížit
-> Continue reading Dotace – Obec Kladky

Dotace- Obec Přáslavice

Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy Přáslavice Název žadatele: Obec Přáslavice Výše získané dotace:  10.800.000,- Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k navýšení celkové kapacity školky. Předmětem rekonstrukce a přístavby stávající MŠ je celkové rozšíření všech prostor mateřské školky. Rozšíření vstupní části – šatny pro děti, rozšíření heren a sociálního zařízení, vybudování nového venkovního dětského hřiště a rozšíření
-> Continue reading Dotace- Obec Přáslavice