Dotace – LASKI, s.r.o.

Zavedení předmětů VaV 2017 do sériové výroby firmy LASKI, s.r.o. Výše získané dotace: 5 510 559,25 Kč Stručný popis projektu: Firma disponuje vlastním vývojovým a výzkumným střediskem, v průběhu 25 let uvedla na trh více jak 80 výrobků, které neustále inovuje. Hlavním cílem projektu je zavést výrobu 5 nových výrobků do výrobního sortimentu firmy LASKI, s.r.o. rozšiřujících stávající
-> Continue reading Dotace – LASKI, s.r.o.

Dotace – DSL Food s.r.o.

Zvýšení kapacit výroby a kompletace a rozšíření sortimentu výrobků firmy DSL Food s.r.o. Název žadatele:  DSL Food s.r.o. Výše získané dotace: 3 092 316,75 Kč Stručný popis projektu: Podstatou projektu je pořízení nových technologických zařízení, které budou mít vyšší technické a užitné parametry. Cílem projektu je tedy zvýšit kapacitu výroby a rozšíření výroby o nové technologie, která umožní
-> Continue reading Dotace – DSL Food s.r.o.

Dotace -AHORN CZ, s.r.o.

Modernizace a rozšíření strojní technologie ve společnosti AHORN CZ, s.r.o.   Výše získané dotace: 1 453 550,00 Kč Stručný popis projektu: Záměrem společnosti AHORN CZ, s.r.o. je pořízení nových strojních technologií do výroby společnosti. Společnost AHORN s.r.o. je dynamicky se rozvíjející se firmou, která se zabývá výrobou lamelových roštů do postelí a relativně nově i výrobou matrací. Kromě
-> Continue reading Dotace -AHORN CZ, s.r.o.

Dotace -ZJP, s.r.o.

Zvýšení technologické úrovně ZJP, s.r.o. Výše získané dotace: 10 577 883,15 Kč Stručný popis projektu: Předmětem projektu je zvýšení jakosti materiálového servisu přesně děleným hutním materiálem co do rozsahu i sortimentu dělení. Dalším výsledkem bude zvětšení sortimentu a kompletační kapacity odborné železářské prodejny a servisu obráběcími nástroji a upínacím nářadím.  Všeobecným přínosem projektu pro žadatele je zvýšení ekonomické
-> Continue reading Dotace -ZJP, s.r.o.

Dotace – Jasná zpráva, a.s.

Snížení energetické náročnosti bytového domu Výše získané dotace: 43 593 100,00 Kč Stručný popis projektu: V rámci této aktivity dojde ke stavebním úpravám stávajícího bytového domu, a to snížení energetické náročnosti jeho zateplením, výměnou oken, meziokenních panelů a s tím související rekonstrukce a úprava jímacího zařízení. Projekt je v současné době v realizaci.

Dotace – Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Nákup modernizovaných tramvají pro MHD Výše získané dotace: 32 190 350,00 Kč Stručný popis projektu: Předmětem projektu je pořízení 2 ks modernizovaných, částečně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají (s jednostranným provozem) pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy resp. navýšení počtu částečně nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, což přispěje ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým
-> Continue reading Dotace – Dopravní podnik města Olomouce, a.s.