Dotace – Magistrát města Zlín

Název projektu: Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul. Podvesná XVII. Výše získané dotace:  16 020 428,92 Kč Stručný popis projektu: Předmětem stavebního záměru je dobudování chybějícího úseku stezky pro pěší a cyklisty (páteřní městská trasa Podhoří-centrum-nemocnice T. Bati) podél severní strany tř. T. Bati mezi ulicemi Lorencova a Podvesná XVII v
-> Continue reading Dotace – Magistrát města Zlín